Fastighetsutvecklingsavdelningen arbetar för att vi ska kunna erbjuda fler attraktiva, trygga och hållbara boenden till våra hyresgäster. Vi befinner oss i en spännande och viktig fas just nu, med uppdrag att bygga 1 500 nya lägenheter till år 2029. Avdelningen ansvarar även för att utveckla de befintliga fastigheterna genom renoveringsprojekt, så att de långsiktigt ska hålla en god boendestandard.


Medarbetarna hos oss arbetar i en bred projektledarroll i fastighetsutvecklingens alla faser: från idéer och förstudier, via detaljplanearbete och projektering till genomförande.