Vår Fastighetsutvecklingsavdelning arbetar för att vi ska kunna erbjuda fler attraktiva boenden hos oss. Våra projektledare och projektutvecklare har i uppdrag att se till att vi senast 2029 har byggt 1500 nya bostäder som vi kan erbjuda Sollentuna kommuns invånare. Avdelningen ansvarar även för att renovera redan befintliga fastigheter.